Ranking by G-Points - Ranking by Category

Ristar

Game Mii Country Player Game Points
Bonus Round Time kazan Portugal kazan 12
(0)
Round Score kazan Portugal kazan 6
(0)
Scores zimer Mexico zimer 7
(0)